1

Chọn gói dịch vụ

Hosting Cheap Plan 1

Dung lượng
500MB Enterprise
Băng thông
100GB
Addon Domain
1
Database
Unlimited
FTP Account
1
CPanel Web Control
Yes
SSL
Miễn phí
Backup
Mỗi 48 giờ
WordPress Installation
Miễn phí
Core
1
RAM
1GB

Hosting Cheap Plan 2

Dung lượng
2GB Enterprise
Băng thông
500GB
Addon Domain
1
Database
Unlimited
FTP Account
1
CPanel Web Control
Yes
SSL
Miễn phí
Backup
Mỗi 48 giờ
WordPress Installation
Miễn phí
Core
1
RAM
1GB

Hosting Cheap Plan 3

Dung lượng
5GB Enterprise
Băng thông
1000GB
Addon Domain
4
Database
Unlimited
FTP Account
3
CPanel Web Control
Yes
SSL
Miễn phí
Backup
Mỗi 48 giờ
WordPress Installation
Miễn phí
Core
1
RAM
1GB

Hosting Cheap Plan 4

Dung lượng
10GB Enterprise
Băng thông
2000GB
Addon Domain
5
Database
Unlimited
FTP Account
3
CPanel Web Control
Yes
SSL
Miễn phí
Backup
Mỗi 48 giờ
WordPress Installation
Miễn phí
Core
1
RAM
1GB

Hosting Cheap Plan 5

Dung lượng
20GB Enterprise
Băng thông
5000GB
Addon Domain
10
Database
Unlimited
FTP Account
Unlimited
CPanel Web Control
Yes
SSL
Miễn phí
Backup
Mỗi 48 giờ
WordPress Installation
Miễn phí
Core
1
RAM
1GB

Hosting Cheap Plan 6

Dung lượng
40GB Enterprise
Băng thông
Unlimited
Addon Domain
15
Database
Unlimited
FTP Account
Unlimited
CPanel Web Control
Yes
SSL
Miễn phí
Backup
Mỗi 48 giờ
WordPress Installation
Miễn phí
Core
1
RAM
1GB
2

Hostname

3

Sử dụng mã khuyến mãi

Chu kỳ thanh toán

Thanh toán theo định kỳ:

9,900 đ
info Thuế VAT có áp dụng cho đơn hàng này Chi tiết