1

Chọn gói dịch vụ

VPS VIP1 : 1C-1G-30GB

vCPU
1 vCore
RAM
1 GB
Ổ cứng
30 GB

VPS VIP2 : 1C-2G-30GB

vCPU
1 vCore
RAM
2 GB
Ổ cứng
30 GB

VPS VIP3 : 2C-2G-30GB

vCPU
2 vCore
RAM
2 GB
Ổ cứng
30 GB
Best Seller

VPS VIP4 : 2C-4G-40GB

vCPU
2 vCore
RAM
4 GB
Ổ cứng
40 GB

VPS VIP5 : 3C-6G-40GB

vCPU
3 vCore
RAM
6 GB
Ổ cứng
40 GB

VPS VIP6 : 4C-8G-60GB

vCPU
4 vCore
RAM
8 GB
Ổ cứng
60 GB

VPS VIP7 : 6C-16G-120GB

vCPU
6 vCore
RAM
16 GB
Ổ cứng
120 GB

VPS VIP8 : 12C-32G-200GB

vCPU
12 vCore
RAM
32 GB
Ổ cứng
200 GB
2

Sao lưu/Backup *

3

Chọn Hệ điều hành *

4

Lưu ý: Sau khi thanh toán và khởi tạo VPS thành công. Hệ thống sẽ tự động gửi thông tin VPS đến địa chỉ email của bạn. Vui lòng

Username VPS mặc định Administrator đối với Window và Root đối với Linux
5

Sử dụng mã khuyến mãi

Chu kỳ thanh toán

Thanh toán theo định kỳ:

1,540,000 đ
info Thuế VAT có áp dụng cho đơn hàng này Chi tiết