1

Chọn gói dịch vụ

VPS VN1 : 1C-1GB-20GB

vCPU
1 vCore
RAM
1 GB
Ổ cứng
20 GB

VPS VN2 : 1C-2GB-30GB

vCPU
1 vCore
RAM
2 GB
Ổ cứng
30 GB

VPS VN3 : 2C-2GB-30GB

vCPU
2 vCore
RAM
2 GB
Ổ cứng
30 GB
Best Seller

VPS VN4 : 2C-4GB-60GB

vCPU
2 vCore
RAM
4 GB
Ổ cứng
60 GB

VPS VN5 : 3C-6G-60GB

vCPU
3 vCore
RAM
6 GB
Ổ cứng
60 GB

VPS VN6 : 4C-8G-90GB

vCPU
4 vCore
RAM
8 GB
Ổ cứng
90 GB

VPS VN7 : 6C-16G-90GB

vCPU
6 vCore
RAM
16 GB
Ổ cứng
90 GB

VPS VN8 : 12C-32G-200GB

vCPU
12 vCore
RAM
32 GB
Ổ cứng
200 GB
2

Chọn Hệ điều hành *

3

Lưu ý: Sau khi thanh toán và khởi tạo VPS thành công. Hệ thống sẽ tự động gửi thông tin VPS đến địa chỉ email của bạn.

Username VPS mặc định Administrator đối với Window và Root đối với Linux
4

Sử dụng mã khuyến mãi

Chu kỳ thanh toán

Thanh toán theo định kỳ:

66,000 đ
info Thuế VAT có áp dụng cho đơn hàng này Chi tiết