1

Chọn gói dịch vụ

VPS VIP1 : 1C-1G-30GB

vCPU
1 vCore
RAM
1 GB
SSD NVMe
30 GB
Băng thông
Unlimited
Backup
72 Hour

VPS VIP2 : 1C-2G-30GB

vCPU
1 vCore
RAM
2 GB
SSD NVMe
30 GB
Băng thông
Unlimited
Backup
72 Hour

VPS VIP3 : 2C-2G-30GB

vCPU
2 vCore
RAM
2 GB
SSD NVMe
30 GB
Băng thông
Unlimited
Backup
72 Hour

VPS VIP4 : 2C-4G-40GB

vCPU
2 vCore
RAM
4 GB
SSD NVMe
40 GB
Băng thông
Unlimited
Backup
72 Hour

VPS VIP5 : 3C-6G-40GB

vCPU
3 vCore
RAM
6 GB
SSD NVMe
40 GB
Băng thông
Unlimited
Backup
72 Hour

VPS VIP6 : 4C-8G-60GB

vCPU
4 vCore
RAM
8 GB
SSD NVMe
60 GB
Băng thông
Unlimited
Backup
72 Hour

VPS VIP7 : 6C-16G-120GB

vCPU
6 vCore
RAM
16 GB
SSD NVMe
120 GB
Băng thông
Unlimited
Backup
72 Hour

VPS VIP8 : 12C-32G-200GB

vCPU
12 vCore
RAM
32 GB
SSD NVMe
200 GB
Băng thông
Unlimited
Backup
72 Hour
2

OS Template *

3

Mua thêm CPU

1
4

Mua thêm RAM

1024MB
5

Mua thêm dung lượng SSD NVMe

30GB
6

Mua thêm IPv4

1IP
7

Hostname

8

Sử dụng mã khuyến mãi

Chu kỳ thanh toán

Thanh toán theo định kỳ:

88,000 đ
info Thuế VAT có áp dụng cho đơn hàng này Chi tiết